ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การแถลงข่าวการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด "ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา"

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด "ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา" ณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 
โดยการประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอดนี้ กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในรอบคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 และจะตัดสินรางวัล พร้อมนำผลงานมาแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน