ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


"รวมพลังไทยใส่ใจสุขภาพ (Sport Activity 4.0 Good Health and Good Life)"

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. กรมการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา "รวมพลังไทยใส่ใจสุขภาพ (Sport Activity 4.0 Good Health and Good Life)" โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ทั้งนี้ นายอักษร แสนใหม่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายกับเครือข่ายจำนวน 900 คน ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์