ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณสิริ  โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยร่วมกับกรมพลศึกษา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ณ บริเวณลานหน้าพระพลบดี สนามศุภชลาศัย ทั้งนี้ ห้องโถงกรมการท่องเที่ยวมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของธงชาติไทย และกิจกรรมเขียนข้อความลงบนกระดาษรูปหัวใจเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วย