ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย

วันที่ 5 กันยายน 2560 อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกรมการท่องเที่ยว ณ บ้านโฮมสเตย์บ้านริมคลอง จ.สมุทรสงคราม โดย นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ร่วมให้ข้อมูลด้วย