ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน"

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน" โดยมีนางสาวจันทร์จิรา จันทนจุลกะ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

     

     

     

ดาวน์โหลดเอกสาร