ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การสัมมนาเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรมการท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรมการท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังการเปิดงานสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จำนวน 200 คน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ