ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายอักษร แสนใหม่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกรอบคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการสัมมนาเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรมการท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดยมีนายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวและผู้อำนวยการกองต่างๆ ของกรมการท่องเที่ยวเป็นผู้ชี้แจงแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ