ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การอบรม เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานการอบรม เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฎ  และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1) และบรรยายพิเศษ เรื่องการขออนุญาตทำงานชั่วคราวในราชอาณาจักรให้แก่คณะถ่ายทำภาพยนตร์ของชาวต่างประเทศ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร