ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยมี นายอักษร แสนใหม่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมบรรยายเรื่อง " แนวทางการดำเนินงานร่วมกันในแบบบูรณาการของหน่วยงานภายในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา" ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาทั้ง 15 สาขา ทั้งนี้ งานสัมมนาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร