ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC)

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น.อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของราชการ ต่อด้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานดังกล่าว ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 – 6 อาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี