ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตําบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายเศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง ให้การตอนรับ
ทั้งนี้ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้เยี่ยมชมและให้แนวทางพัฒนาตลาดบ้านนาข่า ที่ได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2560 จากกรมการท่องเที่ยว และได้ร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวจำนวนกว่า 60 คน ตามฐานต่างๆ