ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี 2560 และประทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดหัวข้อศิลปกรรมรูปปั้น ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว เฝ้ารับเสด็จฯ ณ Lifestyle Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอน