ข่าวผู้บริหาร


การบรรยายสไตล์ รมต.ท่องเที่ยว คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ในหัวข้อ “ชวนเที่ยวไทยอย่างรู้คุณค่า สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” ในแบบไทยเเลนด์ 4.0

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมฟังการบรรยายสไตล์ รมต.ท่องเที่ยว คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ในหัวข้อ “ชวนเที่ยวไทยอย่างรู้คุณค่า สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” ในแบบไทยเเลนด์ 4.0 ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน เพลส