ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การบรรยายสไตล์ รมต.ท่องเที่ยว คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ในหัวข้อ “ชวนเที่ยวไทยอย่างรู้คุณค่า สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” ในแบบไทยเเลนด์ 4.0

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมฟังการบรรยายสไตล์ รมต.ท่องเที่ยว คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ในหัวข้อ “ชวนเที่ยวไทยอย่างรู้คุณค่า สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” ในแบบไทยเเลนด์ 4.0 ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน เพลส