ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีปล่อยแถวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมในพิธีปล่อยแถวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ซึ่งนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานและนำตรวจแถวแสดงกำลังของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เข้าร่วม ณ ท่าเรือเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพฯ