ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การเดินทางไปตรวจราชการ สำรวจการท่องเที่ยวชุมชน และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมคณะ รมว.กก. ในการเดินทางไปตรวจราชการ สำรวจการท่องเที่ยวชุมชน และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยได้ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน Homestay บ้านสนวนนอก หมู่บ้านชุมชนโบราณที่ดำรงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบวิถีชุมชนเขมร และมีการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของบุรีรัมย์ ณ บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ รมว.กก. ได้มีข้อสั่งการต่างๆให้กรมการท่องเที่ยวรับไปดำเนินการต่อไป