ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


งานและร่วมกิจกรรม “ปั่น ปลูก เก็บ อย่างเก๋ไก๋ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปกป้องทะเล”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายอนันต์ วงษ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเปิดงานและร่วมกิจกรรม “ปั่น ปลูก เก็บ อย่างเก๋ไก๋ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปกป้องทะเล” ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว หรือ Green Tourism โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 350 คน ณ ท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหวังกระตุ้นจิตสำนึกนักท่องเที่ยวและประชาชนให้เป็นตัวอย่างคัดแยกขยะจากการท่องเที่ยว
โดยจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในทะเล ณ เกาะยา และเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมปลูกหญ้าทะเล จำนวน 5000 ต้น เพื่อเป็นอาหารแก่พะยูน ณ อ่าวขาม
ทั้งนี้ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ได้เยี่ยมเยียนจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และลงพื้นที่ย่านทับเที่ยง โอลด์ทาวน์ตรัง ชุมชนบ้านโคกออก หาดสำราญ นำอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดตรัง และได้พบปะกับวิสาหกิจชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ เพื่อรับฟังและหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป