ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


โครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Thailand Scan Me)

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Thailand Scan Me)  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมสื่อมวลชน จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมงาน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม