ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 - 2564

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.15 น.  นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 - 2564 ของกรมการท่องเที่ยว โดยมีนางสาวจันทร์จิรา จันทนจุลกะ เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว จำนวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุม Function Eleven  ชั้น11 โรงแรมสยามแอทสยาม กรุงเทพฯ