ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 ของกรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว