ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ประชุมมนตรีบริหารองค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 108 (108th Session of the UNWTO Executive Council)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เอกอัคราชทูต ณ กรุงมาดริด และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมมนตรีบริหารองค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 108 (108th Session of the UNWTO Executive Council) ณ เมืองซาน เซบาสเตียน ประเทศสเปน

โดยได้มีการรายงานสถาณการณ์การท่องเที่ยว ซึ่งในปี 2017 จำนวนนีกท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีจำนวน 1,322 ล้านคน เติบโต 7% อันเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างมั่นคงของแหล่งท่องเที่ยวในหลายๆที่ รวมถึงการเติบโตของนักท่องเที่ยวในตลาดใหม่ๆ และการกลับมาของนักท่องเที่ยวบราซิล และรัสเซีย ที่ก่อนหน้านี้มีจำนวนลดลง

ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการเห็นชอบการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่

1) นวัตกรรมและดิจิทัล

2) การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3) การสร้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

4) การอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว

5) การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม