ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา