ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3