ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมหารือกับ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท.

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมหารือกับ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. และคณะผู้บริหารจาก อพท.  เกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาทภารกิจและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการท่องเที่ยวและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม อพท.ชั้น 31 อาคารทิปโก้