ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมคณะอนุกรรมการแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3