ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมหารือกับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมหารือกับ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งกำหนดขอบเขตงานระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่