ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การถ่ายโอนภารกิจงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือการถ่ายโอนภารกิจงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ พร้อมทั้ง มอบนโยบายในด้านต่างๆให้กับกรมการท่องเที่ยว โดยมี นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแถลงข่าว กรมการท่องเที่ยว