ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3