ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยครั้งที่ 6 (Thailand International Film Destination Festival 2018 : TIFDF 2018

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยครั้งที่ 6 (Thailand International Film Destination Festival 2018 : TIFDF 2018) โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมงาน และนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมในเทศกาลภาพยนตร์ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท