ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การจัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการจัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2561 โดยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายที่กรมการท่องเที่ยวและนำพานพุ่มถวายสักการะ ณ วังวรดิศ เพื่อรำลึกถึงพระอัฉริยภาพ พระจริยาวัตร และคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์พระบิดาของมัคคุเทศก์ไทย ซึ่งมีคณะผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน