ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโฮมสเตย์ และมาตรฐานอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโฮมสเตย์ และมาตรฐานอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2561” ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง จำนวน 96 ราย ทั่วประเทศ  โดยมีนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว คณะผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว และผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มุ่งหวังให้เป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถนำเครื่องหมายรับรองฯ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความไว้วางใจในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวต่อไป