ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การติดตามเจ้าหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยวที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จากกรณีเหตุการณ์เรือนำเที่ยวล่มและจมลงในทะเล ที่จังหวัดภูเก็ต

จากกรณีเหตุการณ์เรือนำเที่ยวล่มและจมลงในทะเล ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงออกค้นหาและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ประสบเหตุอย่างต่อเนื่อง

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้ติดตามและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (จอส.ภูเก็ต) และจังหวัดใกล้เคียง บูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และรายงานสถานการณ์ความคืบหน้ามายังส่วนกลาง พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ จอส. ทุกคนที่สละเวลา แม้กระทั่งเป็นวันหยุด แต่ทุกคนกลับมาปฏิบัติงานด้วยใจ มีทั้งลงเรือเพื่อร่วมออกค้นหานักท่องเที่ยวชาวจีนที่ประสบเหตุ ช่วยเป็นล่ามแปลภาษาให้กับทีมงานและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง ซึ่งได้แบ่งกำลังการปฏิบัติหน้าที่ไปประจำจุดต่าง ๆ ดังนี้

-ท่าอากาศยานภูเก็ต          

-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  

-โรงพยาบาล อบจ.  ภูเก็ต หรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                                     

ซึ่งไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ จอส. ภูเก็ต ยังมีเจ้าหน้าที่ จอส.พังงา จอส.กระบี่ และจอส.สุราษฎร์ธานี มาร่วม

สมทบ เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือและประสานงานกับญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีกด้วย