ราคากลางการสอบราคาจ้างโครงการการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในการเป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศผ่านสื่อโฆษณาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร