ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร