ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร