ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มที่ 2 จำนวน 7 มาตรฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร