ราคากลางการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาอาหารริมทางในประเทศไทย (Thailand Stylist Street Food Makeover) ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร