ราคากลางการประกวดจ้างจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร