ประกาศผลการประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร