ราคากลาง โครงการ อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กิจกรรมจัดจ้างอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร