ราคากลาง โครงการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กิจกรรมที่ ๒ งาน American Film Market & Conference ณ นครซานตาโมนิกา สหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดเอกสาร