ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร