ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบงาน Web Application ภายใต้โครงการบริหารจัดการ ดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร