ประกาศผลการประกวดรคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบงาน Web Application ภายใต้โครงการบริหารจัดการ ดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2

ดาวน์โหลดเอกสาร