ราคากลางการจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลดเอกสาร