ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาาาให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร