ราคากลางการจัดจ้างให้บริการโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต (ISP) กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร