ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร