ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (WiFi) และอุปกรณ์ระบบภาพ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร