ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร