ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินการกิจกรรมที่ 1 จัดจ้างดำเนินการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทญให้กับมัคคุเทศก?แบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร